Facebook

 


KRONIKA CHYNÍN

Kronika obce Chynín


KRONIKA 1923-2005
Kronika obce Chynín popisující roky 1923-2005

ŠKOLNÍ KRONIKA 1914-1938
Kronika obecné školy Chynín 1914-1938

Chynín 2021
Kronika obce Chynín roku 2021. Zapsala Helena Urbanová.

Chynín 2020
Kronika obce Chynín roku 2020. Zapsala Helena Urbanová.

Chynín 2019
Kronika obce Chynín roku 2019. Zapsala Helena Urbanová.

Chynín 2018
Kronika obce Chynín roku 2018. Zapsala L. Dvořáková.

Chynín 2017
Kronika obce Chynín roku 2017. Zapsala L. Dvořáková.

Chynín 2016
Kronika obce Chynín roku 2016. Zapsala L. Dvořáková.

Chynín 2015
Kronika obce Chynín roku 2015. Zapsala L. Dvořáková.

Chynín 2014
Kronika obce Chynín roku 2014. Zapsala B. Seidenglanzová.

Chynín 2013
Kronika obce Chynín roku 2012. Zapsala B. Seidenglanzová

Chynín 2012
Kronika obce Chynín roku 2012. Zapsala B. Seidenglanzová

Chynín 2011
Kronika obce Chynín roku 2011. Zapsala B. Seidenglanzová

Chynín 2010
Kronika obce Chynín roku 2010. Zapsala B. Seidenglanzová

Chynín 2009
Kronika obce Chynín roku 2009. Zapsala B. Seidenglanzová.

Škola v Chyníně

10.12.2010
ŠKOLNÍ KRONIKA
Ze školní kroniky v ChyníněSTŘÍPKY Z KRONIKY

V srpnu 1925 byla tak prudká bouře se silným deštěm, že zničila silnici z Chynína do Mitrovic

Od roku 1926 provozoval František Vokurka v Chyníně pohostinství, obchod a trafiku.

V roce 1928 byly v obci pořádány 3 plesy, 2 taneční zábavy a 2 divadelní představení

Na konci roku 1928 bydlelo  v Chyníně 168 lidí.

V roce 1929 byla velmi krutá zima – od prosince do poloviny března mrazy až -32 °C. Chynín byl téměř odříznut od okolních vesnic, od Vánoc až do března neprojelo vesnicí auto.

V roce 1930 bylo provedeno sčítání  v oblasti zemědělství – v kronice se dočteme jakými plodinami byla oseta orná půda, ale i  počet slepic ve vsi a počet ovocných stromů – např. slepic starších než 1 rok bylo 494!

V roce 1931 byla vyasfaltována silnice z Nezvěstic do Chynína

V době hospodářské krize v roce 1932 sice utichl stavební ruch v obci, ale Chynín byl jednou z mála obcí v republice, kde nebylo nezaměstnaných – všichni občané byli soběstační a nepobírali žádnou podporu.

V roce 1933 se tak rozmnožili hraboši, že ohrožovali celou podzimní setbu.

V roce 1934 bylo takové sucho, že obecní pumpy musely být uzamčeny a voda se vydávala jen v určených hodinách. V tomto roce byla tak veliká úroda hub, že pro velké množství houbařů (kteří ničili mech a podhoubí) musel být zakázán vstup do lesa

V roce 1934 byl pro potřeby hasičů zřízen obecní rybníček – cena Kč 12 000,-.

V roce 1936 byla v obci zřízena „Civilní obrana protiletadlová“ a ustaven „místní branný výbor“ a také pobočka novomitrovického Sokola s 12 cvičícími


Z období 2. světové války chybí v kronice 6 stránek – kronika byla za války někde v Praze. Po válce se kronika do obce vrátila a vedení se ujal pan František Vokurka. Z válečného období se uvádí, že se v roce 1943 zřítilo poblíž Chynína v radošickém lese německé letadlo.

Po válce se z Chynína odstěhovalo 7 rodin do pohraničí na usedlosti po odsunutých Němcích. Také mladí lidé si našli zaměstnání ve městech  a počet obyvatel se snížil na asi 100 osob.

Od ledna 1948 byla prodloužena autobusová linka z Nových Mitrovic až do Radošic – autobus jezdil 8x denně a byl tak využíván, že byl už z Radošic tak přeplněn, že v Chyníně nemohl brát další cestující.

V srpnu 1949 byla na nejvyšším bodě lesa za vsí postavena třípatrová dřevěná rozhledna.

V roce 1951 byl do obce zaveden telefon a autobusová linka byla prodloužena až do Blatné.

V roce 1956 byl  v lese prováděn průzkum – hloubení šachet – na možnost těžby uranu. Výzkum byl zastaven, hrozilo nebezpečí sesuvu.

V srpnu 1957 bylo v Chyníně založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD), jeho výsledky byly slabé – za směnu se  udělalo 1,5 tzv. „jednotky“ a za ni bylo Kč 6,50.

V roce 1962  začaly ve Voletíně stavět Vojenské stavby kasárna a v roce 1963 tam zavedly vodovod, na který se mohli připojit i chynínští občané.

V roce 1965 má obec 74 obyvatel – 25 mužů, 36 žen a 13 dětí, v roce 1968 už jen 58 obyvatel – 18 mužů, 32 žen a 8 dětí.

V roce 1970 byla dlouhá zima – sníh ležel od konce listopadu 1969 do dubna 1970 a přerušil autobusovou dopravu – výška sněhu byla až 120 cm. Traktory s radlicemi uvolňovaly cestu 3 dny.

V roce 1971 byl uzavřen obchod –po úrazu  paní Vokurkové – a do Chynína začala jezdit pojízdná prodejna.

V noci ze Silvestra 1978 na Nový rok 1979 došlo k prudké změně počasí – naráz se ochladilo na -17°C . Mrazivé počasí trvalo celý leden – život v celé republice byl ochromen. V březnu 1979 napadlo během 3 dnů 70 cm těžkého mokrého sněhu, který způsobil velké polomy. Kalamita v polesí Chynín byla odhadnuta na 55 000 plm dřeva.

V roce 1986 došlo ke sloučení obcí – střediskovou obcí pro Chynín se stal Čížkov.

V roce 1986 byl v „akci Z“ vyčištěn obecní rybníček, který slouží jako požární nádrž.

V roce 1991 se podařilo vyřešit problém se starou školou, kterou zdevastovala rodina Červeňáků tak, že se nedala opravit. Budovu zakoupil pan Zdeněk Pikal, po demolici na pozemku postavil rodinný domek.

V roce 1992 se opravovala chynínská lesovna.

V roce 1995 je do obce omezena autobusová doprava – zejména v sobotu a v neděli. Potravinami zásobuje místní občany prodejna paní Tolarové z Nových Mitrovic.

Podle sčítání obyvatel v roce 2001 je v Chyníně 16 domů k trvalému bydlení, 21 domů využívaných k rekreačnímu bydlení, 1 dům k podnikatelské činnosti. Obyvatel s trvalým pobytem je 33, 27 rodin využívá domy k rekreaci.

V roce 2005 byl vyřešen problém s pitnou vodou – za Chynínem blízko „Zaječího kamene“ byla vyvrtána studna a voda je rozvedena do domů po celém Chyníně – projekt byl dokončen v roce  2007 a na vodovod je připojeno 30 domácností.

V březnu 2007 byly pokáceny 2 lípy u kapličky – důvodem byl jejich špatný stav a obava z ohrožení chodců i automobilistů.

V říjnu 2008 byl po 22 letech vypuštěn a vyloven malý obecní rybníček.

V roce 2008 se začalo jednat o umístění amerického radaru protiraketové obrany v Brdech. Přes nesouhlas místních občanů bylo o stavbě rozhodnuto. Po zvolení Baracka Obamy americkým prezidentem bylo v roce 2009 od umístění radaru upuštěno.

V roce 2009 byl do obce zaveden místní rozhlas, internet má 11 domácností.

V listopadu 2009 započalo čištění velkého obecního rybníka, dokončeno bylo v polovině roku 2010. Náklady byly kromě obce hrazeny i z fondů Evropské unie.