Facebook

 


PŘEDÁNÍ LESNÍCH POZEMKŮ

Ve čtvrtek 13.3.2014 došlo v Chyníně k protokolárnímu i fyzickému předání lesních pozemků v prostoru bývalých kasáren obci Čížkov.


Předání majetku obce Čížkov od Vojenských lesů a statků v Chyníně.

Ve čtvrtek 13.4.2014 došlo k protokolárnímu i fyzickému předání lesních pozemků v prostoru bývalých kasáren a v jejich těsné blízkosti. Završila se tak snaha o vydání lesů, kterou iniciovala již minulá zastupitelstva na začátku devadesátých let minulého století. Byly vydány lesní pozemky, stavební parcely pod stavbami i zbořeništěmi a ostatní plochy, většinou zpevněné komunikace. Stavby a zbořeniště jsou i nadále v majetku České republiky (Armáda ČR). Bohužel , nebyly vydány všechny pozemky. Vydáno bylo cca 40 ha shora uvedených pozemků. Vojenské lesy a statky i nadále vlastní v tomto cca 14 ha lesních pozemků, které nebyly předmětem žádosti o vydání a to díky jejich převodu v r. 1937 do majetku obce Čížkov na katastrálním území Chynín. Tento převod nebylo lze vysledovat a tak žádost byla vztažena jen na historický majetek obce Chynín. Obec Čížkov tuto záležitost nepouští ze zřetele, a v případě, že to legislativa umožní, bude i nadále usilovat o vydání těchto 14 hektarů lesa.

Při předání pozemků byla provedena fyzická pochůzka po hranicích vydávaných lesů a byla naznačena uživatelská hranice mezi majetky zúčastněných stran. Při této příležitosti jsme prošli ještě dosud stojící budovu bývalých kasáren. O jejím stavu Vám nejvíce napoví následující fotoreportáž Dušana Skaly.
 
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014
Vrácení lesů v Chyníně 13.3.2014

Pro www.obec-cizkov.cz
starosta Ing. Zdeněk Tomášek

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 13.03.2014

Aktualizováno: 22.05.2019