Facebook

 


NEJSTARŠÍ OBYVATELKA ŽEL. ÚJEZDU OSLAVILA 88 LET

Nejstarší obyvatelka Železného Újezdu paní Blažena Holubová roz. Mrázová oslavila dne 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.


Narodila se jako jedináček v chalupě, ve které dodnes žije. První školní roky započala zde v Železném Újezdu, následovala měšťanka v Nových Mitrovicích a svá studia zakončila na Blovickém zámečku odbornou zemědělskou školou. Její pracovní éra byla převážnou část v místním zemědělském družstvu: v rostlinné a živočišné výrobě. Má tři děti: Mirku, Alenu a Pavla. Pět vnoučat: Petru, Káju, Petra, Šárku a Honzu. Pět pravnoučat: Julinku, Kubu, Matěje, Lauru a Sofinku. Její největší zálibou je četba detektivek a luštění křížovek.

To co bezesporu utužuje její elán je, duševní rovnováha, střídmost a milující rodina. Z 52 týdnů v roce se nenajde jediný, kdy by za touhle milou, laskavou a vždy vstřícnou dámou nikdo nepřijel podívat. Důkazem silného rodinného pouta je vlastnoručně pečený dort od vnuka Petra, který si takto dává záležet každoročně. Snažím se i já příležitostně zaskočit a být ji nápomocná.

Při takovýchto setkáních si vždy uvědomím, že nám Pán Bůh nenadělil dvě uši a jen jednu pusu náhodou, ale proto, abychom druhým více naslouchali a méně mluvili.

Přeji ji ze srdce především pevné zdraví, stálý dostatek nejen rodinné sounáležitosti a mnoho důvodů k úsměvům na rtech.

Za obec Čížkov blahopřála paní Alena Honsová

Z přátelství Marta Marková s rodinou 

Paní Blažena Holubová ze Železného Újezda oslavila 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.
Paní Blažena Holubová ze Železného Újezda oslavila 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.
Paní Blažena Holubová ze Železného Újezda oslavila 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.
Paní Blažena Holubová ze Železného Újezda oslavila 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.
Paní Blažena Holubová ze Železného Újezda oslavila 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.
Paní Blažena Holubová ze Železného Újezda oslavila 4. 2. 2024 krásné životní jubileum 88 let.

Autor článku: Marta Plachá, DiS.

Publikováno: 04.02.2024

Aktualizováno: 04.02.2024