Facebook

 


NÁVŠTĚVA ZE ZAHRANIČÍ

V sobotu 25.3.2017 zavítali do Železného Újezda a do Zahrádky zahraniční partneři z Francie a Chorvatska.


Místní akční skupina (MAS) svatého Jana z Nepomuku připravila projekt "Rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů služeb", jehož cílem je vzdělávání prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními parnery. Za obec Čížkov se projektu účastní starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek a zastupitel MgA. Dušan Skala. Ti také společně s hlavní koordinátorkou projektu Adélou Maškovou a dalšími českými účastníky v sobotu v Železném Újezdě přivítali zahraniční partnery projektu z Francie a z Chorvatska. Společně se vypravili na procházku naučnou stezkou, kde je u své farmy očekával Radovan Sochor s připraveným bohatým občerstvením. Během procházky, která byla zakončena výstupem na rozhlednu "Na skále", starosta obce barvitě popsal život, specifika a problémy v naší obci. Po obědě v místním hostinci se výprava vydala do hasičského klubu v Zahrádce, kde starosta místního SDH Dušan Skala v kratké prezentaci představil historii a fungování sborů dobrovolných hasičů s ohledem na jejich společenské a kulturní aktivity v malých vesnicích. Pro naše zahraniční návštěvníky to bylo jistě příjemné a v nabitém týdenním programu i tak trochu odpočinkové odpoledne, podpořené krásným a slunným počasím.

Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017
Návštěva partnerů projektu MAS z Francie a Chorvatska 25.3.2017

Projekt vyhází z dotačního titulu Program Erasmus + a je realizován od září 2016 do srpena 2018.

Komu je projekt určen:

Zastupitelům obcí v území MAS, poskytovatelům služeb a jejím pracovníkům, klíčovým aktérům v oblasti sociálního rozvoje a pracovníkům s mládeží.

Kontext projektu:

Projektem navazujeme na výstupy z pracovní skupiny Kvalita života (ustavené při tvorbě Strategie rozvoje MAS sv. Jana z Nepomuku), na které účastníci definovali jako jeden z hlavních problémů v území absenci terénních služeb nejen pro seniory a zdravotně postižené, ale i pro sociálně slabé rodiny, děti a mládež. Z kvalitativního šetření se starosty obcí navíc vyplynulo, že většina starostů (zejména z obcí o velikosti do 500 obyvatel), vůbec neví o povinnosti ukládané zákonem o sociálních službách zřizovat sociální služby a starost o tyto záležitosti ve většině obcí odsouvají na okraj, nebo je vůbec neřeší. Výsledkem jsou pasivní senioři (skupina, která se díky současné demografii a indexu stáří v příštích letech stane v našem území velmi početnou), „ulicové“ děti a mládež, jež v malých obcích nemají vyžití, nárůst patologických jevů u dětí, neboť chybí preventivní sociální služby a služby pro sanaci sociálně slabých rodin, které se již nevyskytují pouze ve větších městech území MAS.

Cíl projektu:

Vzdělávání zastupitelů a poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe

Prostřednictvím projektových aktivit a společných studijních návštěv v partnerských zemích, by mělo u našich účastníků dojít:

  • K reflektování skutečnosti, že sociální rozvoj v obcích a respektování potřeb obyvatel je nutnou součástí investičních akcí a budování infrastruktury
  • Schopnost reagovat na měnící se potřeby obyvatel a uživatelů služeb

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 25.03.2017

Aktualizováno: 22.05.2019