Facebook

 


VÝSTAVBA VODOVODU V PŘEŠÍNĚ

Ohlédnutí za výstavbou vodovodního díla v Přešíně, které započalo na podzim v minulém roce připravil pro obecní stránky Jan Skřivánek.


V minulém roce na podzim byly započaty práce na tomto vodovodním díle. Začalo se na vodárně u rozhledny a to prvním protlakem a osazením hlavních rozvodných uzávěrů. Dále se začalo bagrovat a zároveň pokládat vodovodní PVC potrubí směrem k místnímu zemědělskému areálu. Firmě Roadfin se podařilo včas dokončit práce na hlavním přivaděči včetně natlakování. Za dva dny po zkouškách začalo mrznout .

6. dubna 2021 začala firma pracovat na hlavních rozvodech v obci. Práce to byla velmi náročná z důvodu kamenitého podloží. Díky tomu, že se řady dělaly protlakem, byly ušetřeny místní cesty a okolí. Bagrovalo se jen na dvou místech, v délce 150 m, kde byla souvislá vrstva kamene. Teď se nachází práce fe formě zkušebních tlakování a odvzdušňování. Potom budou následovat protlaky pod hlavní vozovkou. Děkujeme p. vedoucí M. Šolové za dočasné umístění obsypového materiálu v areálu jejich farmy. Stavební stroje jsou odstavovány v místním areálu SDH. Dále jsou ze zákona instalovány v obci i nadzemní hydranty. To vše je součástí zhotovení hl. řadu. Blíží se čas dovolených a to se bude týkat i pracovníků f. Roadfin. Další informace se dozvíte prostřednictvím Přešínského Zpravodaje či na obecních stránkách.

Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021
Výstavba vodovodu v Přešíně 2020-2021

Pro www.obec-cizkov.cz
Jan Skřivánek

Autor článku: Jan Skřivánek

Autor fotografií: Jan Skřivánek

Publikováno: 01.07.2021

Aktualizováno: 01.07.2021