Facebook

 


RODÁCI V PŘEŠÍNĚ 2019

Již se podruhé se opět po deseti letech v Přešíně uskutečnilo setkání rodáků. Stalo se tak v sobotu 10.8.2019 na prostranství při obecním klubu.


Na setkání bylo pozváno kolem 150 rodáků a přátel obce, kteří byli vítáni tradičně chlebem a solí z rukou V. Jeřábkové a dětí. Všichni hosté se zapsali do pamětní knihy u místní kronikářky p. Bulínové, kde obdrželi i pamětní listy, jako vzpomínku na tento den. Desítka místních żen napekla sladké i slané pohoštění, za což byla náležitě odměněna květinou. O tuto krásnou odměnu nepřišli ani H. Chottová a I. Plachá za obecní činnost v rámci životních oslav občanů a také L. Bulínová za psaní obecní kroniky. Program byl pestrý, a i kdyż počasí příliš nepřálo, na dobré náladě to nebylo znát. Na návštěvníky čekala různá vystoupení, která byla prokládána harmonikou a houslemi dua Kaiser a spol. Ke shlédnutí byla připravena výstavka dobových fotografií z minulosti Přešína, ale také ukázky historiské hasičské a zemědělské techniky. Na tu navázal M. Šlejska sbírkou svých starých kos a provedl k tomu i odborný výklad.

U památníku padlých v 1. Světové Válce byly položeny věnce a tento akt byl završen Československou státní hymnou v podání J. Darebníka a místních dětí. Bylo vzpomenuto též na pana Otto Kandra, kterému byla zahrána jeho nejoblíbenější píseň Šumavo, Šumavo. Pro děti byl připraven střelecký koutek s pohyblivou střelnicí, kde se samozřejmě bavili i dospělí. Velká většina rodáků si vyzkoušela i dojení krávy na trenažéru a musím říct, že se bavili náramě. Během odpoledne probíhala i projekce videí z našich akcí.

Vedle starosty Ing. Ladislava Járy nás přišel navštívit i bývalý starosta pan ing. Zdeněk Tomášek a mnoho dalších hostů. Velké poděkování patří panu Horákovi, který předvedl volské zpřežení a umocnil tak vzpomínky přítomných na doby dávno minulé. Pan V. Šelmát ze Zahrádky nám zapůjčil bryčku, ale pro špatné počasí jsme museli koně odvolat. Nicmméně přešínští si umějí poradit v každé situaci, takže když přestalo pršet, zapřahli jsme bryčku za auto a děti o projížďku nepřišli. Večerní hudební vystoupení bylo pod taktovkou V. Žákovce a Anička Volínové. Parket byl za chvilku plný. U večerní produkce bylo účastno kolem 50 lidí. Hosty přivítal a celým odpolednem provázel Jan Skřivánek. Až na to deštivé počasí to byla akce opravdu vydařená.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci celého sobotního setkání, zejména místním ženám. Poděkování patří také sponzorům naší akce: OÚ Čížkov, KLAUS Timber, Mvdr. Václav Šelmát a Matouš Horák.

Pro www.obce-cizkov.cz
Jan Skřivánek

 
 
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019
Setkání rodáků v Přešíně 10. 8. 2019

Publikováno: 10.08.2019

Aktualizováno: 13.08.2019