Facebook

 


PŘEŠÍNSKÉ DĚTI V HORAŽĎOVICÍCH

V sobotu 7.3.2020 se pod záštitou SHD Přešín, obce Čížkov a rodičů konal výlet přešínských dětí do bazénu v Horaždovicích.


Celkem se této akce zúčastnilo 8 dětí, bohužel ostatní se nemohly z důvodu nemoci přidat.  Tímto jsem chtěli poděkovat našim dětem a juniorům za pomoc při pořádání kulturních a společenských akcí v Přešíně (zpívání koled u tradičního rozsvěcování vánočního stromečku, recitace básní na MDŽ, přehlídka v tradičních krojích při výročích obce, úklidu odpadků po zimě při odpoledních vycházkách do okolních vesnic…..).

Seznam zúčastněných dětí:

Přešínští: Lucie Kuglerová, Ondřej Kugler, Radek Herejk, Jaroslav Kostečka, Leoš Jeřábek, Lucie Jeřábková
Chalupáři: Magdaléna Odehnalová, Tomáš Holý

Děkuji za SDH Přešín
Věra Jeřábková

Výlet přešínských dětí do bazénu v Horažďovicích 7. 2. 2020
Výlet přešínských dětí do bazénu v Horažďovicích 7. 2. 2020
Výlet přešínských dětí do bazénu v Horažďovicích 7. 2. 2020
Výlet přešínských dětí do bazénu v Horažďovicích 7. 2. 2020

Publikováno: 07.03.2020

Aktualizováno: 13.04.2020