Facebook

 


Přešín 2023

Kronika obce Přešín roku 2023 - Zapsala Libuše Bulínová.


Přešín v roce 2023


Prezidentské volby 2023

Prezidentské volby probíhaly ve 2 kolech. Ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023 proběhlo první kolo. 27. 1. a 28.1. proběhlo kolo druhé. Volební účast v 1. kole dosáhla 68,24 %. Pan Petr Pavel získal 1 975 056 hlasů, tj. 35,40 %, Andrej Babiš 1 952 213 hlasů, tj. 34,99 %. Třetí byla Danuše Nerudová s 13 % hlasů. Dále kandidovali: Pavel Fischer, Jaroslav Bašta, Tomáš Zima, Karel Diviš, Marek Hilšer. Do druhého kola postoupili první dva kandidáti. Po prvním kole nastal čas nenávisti, která se projevovala v médiích, mezi členy rodin, mezi cizími lidmi. Všichni volají po demokracii, a když nastane, neunesou to. Nejsou schopni pochopit, že někdo může mít jiný názor. Ve druhém kole zvítězil Petr Pavel, zvolilo ho 3 359 151 voličů, získal tedy 58,32 % hlasů. Pan Andrej Babiš získal 41,67 % hlasů, tj. 2 400 046 voličů. V obci Čížkov zvítězil v prvním kole 140 hlasy Andrej Babiš, Petr Pavel dostal 125 hlasů, v Přešíně volilo Andreje Babiše 23 lidí, Petra Pavla 17. V druhém kole zvítězil v obci Čížkov Petr Pavel, dostal 193 hlasů, Andrej Babiš získal 184 hlasů. V Přešíně zvítězil Andrej Babiš, volilo ho 27 voličů, Petr Pavel dostal 23 hlasů. Volební účast v naší obci byla 70 % v prvním kole, 71 % v kole druhém.


Počasí

První den nového roku 2023 začal neobvykle - v noci bylo 11 °C, přes den 15 °C, prostě teplo. V první i druhé dekádě měsíce ledna se teploty pohybovaly kolem 10 °C. Jen ke konci měsíce se na pár dní ochladilo, teploty spadly pod nulu. Kdo čekal na sníh, tak ten čekal marně. Slabý poprašek, který se objevil, milovníky zimních radovánek moc nepotěšil. Spadlo 18 mm srážek.

Únor byl, co se týče sněhu lepším měsícem než leden. Hned začátkem měsíce ho napadlo 10 cm. Od 7. do 10. února spadly teploty pod nulu. Těšili jsme se ze slunce na obloze, napočítali jsme sedm slunečních dnů. Od poloviny měsíce stoupaly teploty zase k 10 °C. Sníh a slunce, takový byl závěr měsíce února. Naměřili jsme 32 mm srážek.

I v měsíci březnu pokračovalo příjemné počasí. Svítilo sluníčko a teploty stoupaly většinou k 10 °C. Od poloviny měsíce i nad 10 °C. 22. března jsme se už venku i trochu ohřáli, bylo 17 °C. Koncem měsíce - 30. a 31. března jsme mohli pozorovat první letošní bouřky. 63 mm srážek.

dubnu panovalo studené počasí, mrzlo víc, než v lednu. Teplotně podprůměrný, srážkově nadprůměrný měsíc, slunečního svitu bylo málo. Šlo o aprílové počasí, kdy se teplé dny střídaly s těmi mrazivými.  20. 4. napadal sníh, ale hned roztál. 21. 4. bylo přes den 16 °C. 22. 4. teploměr ukázal 20 °C. A voda? Spadlo 85 mm.

Sucho, v měsíci květnu pršelo jen velmi málo, celkem spadlo za celý měsíc jen 34 mm srážek. To znamená, že na každý metr čtverečný zahrady, pole, louky spadlo za celý měsíc jen 34 l vody. To je málo. V druhé polovině měsíce stoupaly teploty až ke 20 °C a letos vůbec nepřišli žádní ledoví muži. Noční teploty do 8 °C. V naší nadmořské výšce nad 600 m bylo letos jaro hodně zpožděné, stromy začaly kvést až po polovině května.

Měsíc červen přinesl pravidelně teploty přes 20 °C. 20. 6. jsme naměřili 32 °C, zaznamenali jsme tedy 1. tropický den letošního roku, 26. 6. byl další den, kdy teplota vyšplhala přes 30 °C. 21. 6. nás překvapila další jarní bouřka, během krátké doby spadlo v prudkém dešti 7 mm vody. Celkem napršelo v červnu 52 mm vody.

Začátek července byl příjemně teplý, teploty šplhaly ke 30 °C, někdy i výš. Nejtepleji bylo v sobotu 15. 7., kdy jsme naměřili v Přešíně nejvyšší letošní teplotu: 35 °C. V Plzni bylo dokonce 38,6 °C. Od 20. 7. se v noci ochlazovalo na 10 °C, přes den bylo přes 20 °C. Sucho způsobovalo to, že nerostla tráva, ovce se na louce neměly na čem pást a loudily na nás seno. 54 mm srážek sucho nemohlo zažehnat.

Srpen, hlavně konec měsíce, kdy se ochladilo a začalo pršet, přinesl částečnou úlevu nám i zvířatům. Do 10. 8. se teploty pohybovaly mírně nad 20 °C. Pak se ještě oteplilo, od 11. 8. až do pátku 25. 8. jsme se těšili z teplých dnů s teplotami přes 30 °C. Podle meteorologů proběhlo devět slunečních dnů za sebou, kdy slunce svítilo 10 až 12 hodin denně. Byli jsme rádi, že srpen přinesl 139 mm srážek, tedy 139 l vody na každý metr čtverečný. Zase začala růst tráva.

Počasí v září bylo mimořádně teplé, suché a slunečné s četnými letními dny. O tom, že to bylo mimořádné, svědčí i to, že jsme prožili 23 dní plných slunce. Spadlo 12 mm srážek.

Podobně teplé počasí jako v září pokračovalo až do 14. října. Teprve pak se začalo vybarvovat listí na stromech, v lese ještě rostly podzimní houby. Srážky byly trochu nadprůměrné, častěji pršelo, spadlo 66 mm vody.

listopadu se ochladilo. Vládlo vlhké počasí s dostatkem srážek. 24. listopadu napadl první sníh a 27. listopadu už ležela 9 cm silná souvislá pokrývka. Srážky činily 76 mm. Na jaře bylo dlouho chladno a příroda byla opožděná, na podzim se vegetační období stromů prodloužilo až do konce listopadu. Na mnohých stromech zůstávalo listí, i když už ležel sníh.

Prosinec začal sněhovou nadílkou. Z 1. na 2. prosince připadlo 35 cm sněhu. Denní teploty se pohybovaly kolem nuly, v noci mrzlo. Sníh padal i v dalších dnech. 10. prosince se oteplilo, začalo pršet a sníh roztál. 21. a 22. prosince zase padal sníh, foukal velmi silný vítr, který lámal stromy. Ráno sníh napadl a v poledne už po něm nebylo ani památky, protože se rychle oteplilo. Vánoce byly, jako už několik posledních let, zase bez sněhu. Konec roku nepřinesl žádné další změny, teploty se pohybovaly přes den mezi 6 a 8 °C, v noci kolem nuly. Srážky činily 110 mm, rozvodňovaly se jak potoky, tak řeky.

 

Kaplička

19. 8. 2023 se v Přešíně uskutečnilo slavnostní znovuotevření kapličky po rozsáhlé rekonstrukci. Za obec Čížkov, která celou akci platila, promluvil pan starosta Martin Třeštík. S průběhem rekonstrukce nás seznámil pan zastupitel Jan Skřivánek a své komentáře přidali i další. Kaplička sv. Petra a Pavla byla otevřena slavnostní mší, kterou celebroval pan farář Robert Bergman. Kaplička se povedla, vypadá moc pěkně, nad vchodem je nápis Kaplička sv. Petra a Pavla a letopočet 1883. Mohli jsme slyšet i zvuk nového zvonu.  Zájem byl velký, i přes horké počasí, se sešlo kolem 80 návštěvníků, většinou místních, ale přišli i lidé z okolních vesnic. Kdo chtěl, ten mohl ještě posedět a popovídat s ostatními v Klubu přátel pod Maštýřem, kde bylo připraveno občerstvení.

Já jsem mohla, jako kronikářka, promluvit k mojí velké radosti, o něčem z minulosti naší vesnice. Protože to, o čem jsem mluvila, lidi zajímalo.


Proslov kronikářky obce Libuše Bulínové

Vážení,

často býváme okouzleni filmy, kdy hlavní hrdina cestuje časem, ocitá se v minulosti a my společně s ním žasneme, jak ti lidé žili. Dovolte mi se společně podívat do Přešína v 19. století. V roce 1879 žilo ve vesnici 464 obyvatel a Obec žádá Zemskou školní radu o dovolení postavit si ve vesnici jednotřídní školu. Do té doby chodily děti do školy do Čížkova, což představuje víc než hodinu cesty. Komise zjistila, že „od prahu školy čížkovské k poslednímu číslu dolejšího Přešína je to 4569 m“. 27.12.1879 vydává Zemská školní rada povolení ke stavbě školy.  Na jaře roku 1880 se začalo stavět na plácku mezi domy, obec přišla „o několik starých lip a starou, již červy prolezlou dřevěnou zvoničku“. Stavbu řídil pan Karel Dráb ze Spáleného Poříčí, pomáhali místní občané a ještě téhož roku byla stavba úspěšně dokončena.

Škola byla otevřena 1.1.1881. Prvním učitelem byl jmenován František Koukl ze Spáleného Poříčí. Zapsáno bylo 81 dětí, 47 hochů a 34 dívek. /Tolik má obec Přešín dnes trvale žijících obyvatel, všichni bychom se vešli do jedné třídy./

Náboženství bylo u našich předků nedílnou součástí života, bylo tedy důležité, aby škola byla vysvěcena. K tomu dochází 3. září 1881. Přijíždí pan Dr. Václav Houška, kanovník při hlavním chrámu sv. Víta v Praze, aby se ujal této přednosti. Je to rodák z Přešína z čp. 2.  Slavnosti se zúčastnili zástupci církve, učitelé, inspektoři a další významní hosté. Dr. Houška odsloužil dopoledne mši v Čížkově a cestou do Přešína  ho vítaly slavnostně oblečené děti i obyvatelé vesnice, tvořili špalír, volali bouřlivě sláva, zpívali. Pan Houška světil korouhev představující sv. Petra, sv. Pavla a sv. Václava, kterou daroval škole. Dále „vykropil školu, žákovnu a učitelův příbytek“ i ostatní místnosti. Slavnost svěcení skončila zpěvem národní hymny.                                                                   

O tom, že by světil kapličku, se zpráva nezmiňuje.

Dr. Václav Houška zemřel 8. 5.1883 v 54 letech.

Z kroniky se dozvídáme, že 14. 6. 1886 se konala slavnost svěcení svatého kříže v dolejším Přešíně. Kříž stál na plácku na rozcestí k Blovicím a Nechánicím. Nechali ho již před 15 lety postavit na své náklady Matěj a Anna Brožíkovi z čp. 31. Průvodu, který vyšel od kapličky a zase se tam vrátil, se zúčastnila celá vesnice.

Další zpráva ze dne 5. 7. 1887 uvádí, že právě když zvoník zvonil poledne, praskl zvonek v půli. Pan starosta Houška koupil nový, který váží 24,5 kg za 54 zl.

Později byla pro velký počet žáků, bylo jich kolem stovky, přistavěna i druhá třída.

Naposledy se v Přešínské škole učilo ve školním roce 1961/1962. Pak začaly děti chodit do Nových Mitrovic a do Blovic, kam chodí i dnes.

Škola sloužila svému účelu 81 roků, pak obec prodala školu JZD, které přestavělo třídy na byty pro své pracovníky. Dnes je škola v soukromém vlastnictví.

Moje zkušenost: Psal se rok 1968, když jsme bydleli přes zimu ve škole. Mělo to i svoje výhody, tenkrát jsem chodila do tanečních a místa na učení se tanci bylo ve třídě dost. Nevýhod bylo ale víc, třída byla veliká a vytopit se dala těžko. Vytápěli jsme ji sporáčkem s plátama, na kterém se i vařilo. Teplo jsem pociťovala, jen když jsem byla nalepená na kamna. A úplně nejlíp bylo, když jsem měla nohy v troubě. Je to silný zážitek.

V našem putování časem se vraťme do dnešních dnů.

Mnozí jsme si říkali, když jsme viděli, jak kaplička chátrá, že by si zasloužila opravu. Je to přece součást historie obce. Pak přišel pan Jan Skřivánek, který si opravu nejen přál, ale dovedl to společně s vedením obce prosadit. Patří mu naše poděkování.

19. 8. 2023 Libuše Bulínová

 

Další události

V březnu se v naší obci ořezávaly stromy. Zkracovaly se větve, snižovala se výška, aby stromy neohrožovaly své okolí. U našeho domu čp. 25 pan Hlůžek a pan Potřeba ořezali dvě lípy a uklidili všechny větve. Další lípy se ořezávaly ve vsi, v horním Přešíně.

V dubnu došlo v Přešíně k výměně všech pouličních osvětlovacích těles. Byla namontována úsporná světla.

Ani letos nechyběla májka, kterou už tradičně stavěli hasiči.

27. 5. 2023 se uskutečnila tradiční noční hasičská soutěž.

V sobotu 5. 8. 2023 se v Přešíně oslavovalo 120 let trvání hasičského sboru.

24. 9. 2023 se v Přešíně hrál nohejbal.

Během měsíce října probíhala oprava části silnice, která vede do Přešína z Blovic. Jednalo se o část vedoucí ze Kbel /od autobusové zastávky v lese/ do vesnice. Oprava probíhala za úplného uzavření silnice od 1. 9. do 31. 10. 2023. Do Blovic jsme jezdili přes Nechánice. Příkopy byly vybagrovány a vysypány kamenem. Celková rekonstrukce skončila položením nové vrchní asfaltové vrstvy.

Stodola Pod lípou – tento nenápadný nápis se objevil na zídce u čp. 9 v horním Přešíně. Rodina pana Jiřího Šefla opravila dřevěnou stodolu, kterou mají na svém pozemku - nová střecha, vyměněné dřevěné trámy. Pozemku dominuje mohutná nejstarší lípa v Přešíně, které se říká „Houškojc lípa“. Tato stodola zřejmě byla původně místem, kde se shromažďovala úroda, která se odváděla vrchnosti. Protože vrchnost bylo město Rokycany, úroda se postupně shromažďovala a společně odvážela. Jedná se o velice starý dřevěný objekt, který Šeflovi opravili a tím pádem zachránili. Představa současného pana majitele Jiřího Šefla ml. je, že se tady mohou konat různé akce, třeba svatby.

21. 10. 2023 se po čtyřleté přestávce uskutečnil v Klubu přátel pod Maštýřem 10. ročník Přešínské vařečky. Tématu „polévka je grunt“, se všichni zhostili velice dobře. Sešlo se 13 vzorků. K velké radosti všech se celé akce zúčastnili i junioři. Takže o budoucnost Přešína se nemusíme bát, pokračovatelé tradic tady jsou. To nás všechny moc těší.

6. 11. 2023 rezignoval místní zastupitel pan Jan Skřivánek na svoji funkci. Je to pro naši vesnici velká škoda, protože pan Skřivánek byl velice ochotný pomoci všem. Vždycky, když se objevil nějaký problém, mohli se obyvatelé vesnice na něj obrátit a on už zařídil další potřebné věci. Přes jeho Zpravodaj na emailu jsme se dopředu dozvěděli, co se bude ve vesnici dělat, co se bude opravovat, kde se lidé mohou setkávat, jak pokračují práce na akcích, které prováděla obec. Jeho zásluhou, jak už jsem psala, byla krásně opravena kaplička…  Škoda, že odstoupil, Přešín už v zastupitelstvu obce nemá žádné zastoupení.

V pátek 17. 11. 2023, v den státního svátku, prošel Přešínem tradiční lampiónový průvod.

25. 11. 2023 se slavnostně rozsvěcel stromeček v Přešíně. Celou akci pořádal Klub Přátel Pod Maštýřem, a hlavní osobou byla, jako každý rok, paní Věrka Jeřábková. Největší radost z této akce měli určitě děti, které zahrály a zazpívaly koledy. A kdo tedy tak krásně u stromečku hrál a zpíval? Za odborného muzikantského dohledu pana Karla Stolla a paní Lenky Kuglerové hrály: klávesy a zpěv – Lucka Kuglerová, kytara a zpěv – Štěpánka Chottová. Pan Stoll hrál na hlavní kytaru a s nimi zpívali: Lucka Jeřábková, Leoš Jeřábek, Deniska Chottová, Vaneska Chottová, Adam Hlůžek, Hynek Hlůžek, Rosťa Hlůžek, Michaelka Pavlova, David Baxa, Maruška Marcelová, Adámek Marcel, Monička Volfová, Tomášek Volf.  Poděkování patří také rodičům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Takže náš dík patří manželům Marii a Petrovi Chottovým, paní Věře Jeřábkové, mamince tří synů paní Kamile Hlůžkové, paní Janě Volfové, paní Drahomíře Kubíčkové i paní Katce Knotkové.

Klub Přátel Pod Maštýřem zajistil i svařák, a protože byla zima, rádi jsme si dali. Sešlo se víc než 70 lidí z Přešína i okolí, popovídali jsme si a stromeček i koledy nás už vánočně naladily. Díky. Příští víkend zpívaly přešínské děti i u stromečku v Železném Újezdě!

9. prosince 2023 jsme už tradičně navštívili Brdský zvířecí betlém na malostatku Blatiny u Horáků v Krahulicích. Na návštěvníky se podle pozvánky těšili – malostatkáři Martina a Matouš, jejich synové, dceruška, babičky Jana a Hanka. Dále koník Pastora, volkové Bolek, Cyril a Fabián, kravička Doubravka s potomstvem a kolegyněmi, beránek Cimrman a jeho stádečko, husičky, kachničky, slepičky, psy a kočky. K tanci a poslechu krásně hrála Latimetrie. Zvířata v seníku bydlí, a tak se na tuto akci nikam nestěhují, mohli jsme tak nahlížet přímo do jejich soukromí… Kolem 17. hodiny přijel na vozíku taženém volkem i Mikuláš s čertem a andělem. Přítomní byli obdarováni sladkostmi, protože nikdo v tomhle roce přece nezlobil, všichni jsme byli, nebo se snažili být, hodní. Vánoční atmosféru podtrhovaly koledy, svařené víno, čaj, perníčky, osvětlený Betlém, děti a zvířata. Ohřát jsme se mohli u hořícího ohně a potěšit se milou společností. Jako každý rok i letos nám tady bylo dobře…

V neděli 31. 12. 2023 se z přešínského Klubu pod Maštýřem vydal tradiční Silvestrovský pochod na Sochorův statek do Železného Újezda. Účast byla vysoká a nálada pohodová. Na Sochorově statku už byl připraven ohníček a občerstvení. Dětem se nejvíce líbilo, že si mohly prohlédnout zvířátka – prasátka, oslíky, býky, kravky a dokonce mohly vidět i pávy!!! Tak zase za rok.

 

 

Zemřeli

11. ledna 2023 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 85 roků paní Jitka Jílková z Přešína čp. 21.

V neděli 22. ledna 2023 zemřela ve věku nedožitých 90 let paní Marie Chottová rozená Judlová z Přešína čp. 38.

Společně s paní Helenou Chottovou z čp. 34 jsme truchlili nad smrtí jejího syna pana Václava Chotta, který zemřel 24. června 2023 na dovolené v Egyptě. Ještě mu nebylo 51 roků. Vašek Chott bydlel s rodinou v Čížkově, ale patřil do Přešína, kde byl členem hasičského sboru. V Přešíně se také společně s manželkou Martinou účastnili všech kulturních akcí.

V pondělí 10. července 2023 zesnula tiše ve věku 89 let nejstarší obyvatelka Přešína paní Libuše Nováková, Přešín čp.5.

1. listopadu 2023 zemřel ve věku 54 let pan Mgr. Kamil Skala, Přešín čp. 56. Zanechal tady zarmoucenou manželku a dva dospělé syny.

 

Noví obyvatelé Přešína

30. května 2023 se paní Ivance Plaché narodil syn Jakoubek. Vážil 3450 g a měřil 50 cm. Po dvou holčičkách tak s velkou radostí přivítali v rodině kloučka.

Do čp. 80 se nastěhovali noví majitelé -  mladá rodina- pan Michal Marcel, paní Kateřina Knotková, Maruška Marcelová a Adámek Marcel.

Pan Miroslav Rejfek se nastěhoval do Přešína č.p.77 / U Bukovských/

 

Výročí

50 let Kašparová Fialová Helena /13/, Vaníková Edita /39/, Vaník Jaroslav /50/
65 Kubová Eva /61/
75 Jakubík Ivan /85/, Hirš Vladimír /3/
82 Hanták Milan /E1/
83 Dětka Martin /Železný Újezd 97/
84 Matoušková Miloslava /14/

 

26.1. 2024
zapsala Libuše Bulínová