Facebook

 


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PŘEŠÍNĚ

V sobotu 25.září 2010 proběhlo slavnostní přivítání nových občánků Přešína.

Dne 25.9.2010 Klub Přátel Pod Maštýřem v Přešíně ve svých prostorách pořádal  „Vítání občánků“. Na začátku  dobrý nápad, protože miminka v Přešíně příbývala a vítání občánků se zde nikdy nekonalo. Přešínský klub má 85 členů i z okolních vesniček a pod vedením Věry Jeřábkové a úzkého realizačního týmu akcí přibývá. A je to tady! Sobota 25.9. 15:00 hod. Celkem je pozváno 14 dětiček, které doprovodili rodiče, prarodiče a další hosté.

V krásně vyzdobené klubovně se pohodlně usadilo kolem 55 pozvaných a hostů. Úvodem přivítal občánky a rodiče svých přednesem „fiktivní starosta“ klubu Jan Skřivánek. Dále následovala kulturní vystoupení. Básněmi a zpěvem potěšila děvčata Lucie a Eva Vokounovi ze Starého Plzence. Nesmíme zapomenout ani na krásnou masku „Vodníčka z Brd“, kterého ztvárnila naše členka Drahuška. Po zápisech do pamětních knih následovalo focení miminek v dobové malované kolébce.

Na závěr slavnostního odpoledne byly dětem předány vkladní knížky s částkou 300,- Kč na jedno dítě, kterou věnoval Klub Přátel Pod Maštýřem. Dále plyšové hračky a cukrovinky od Komerční banky v Blovicích a dárky od mateřské školky v Čížkově.

Děkujeme.


Tak toto byla jedna z mnoha dalších akcí, která se vydařila za přispění mladých v Přešíně.         

 

Za Klub Přátel Pod Maštýřem v Přešíně

Věra Jeřábková a Jan Skřivánek.