Facebook

 


PŘEŠÍNSKÁ ŠKOLA

Dnes nás kronikářka Libuše Bulínová provede historií přešínské školy a představí zajímavou učebnici vlastivědy sepsanou učitelem Josefem Sobotou.


V roce 1879 požádala obec Zemskou školní radu o dovolení postavit si ve vesnici jednotřídní školu. Do té doby chodily děti z Přešína do školy do Čížkova, což představovalo více jak hodinu cesty. Zemská školní rada poslala inspektora, který zjistil, že „od prahu školy čížkovské k poslednímu číslu dolejšího Přešína je to 4569 m“. Vzdálenost to je značná, takže 27.12.1879  bylo Zemskou školní radou vydáno povolení ke stavbě přešínské školy. Na jaře roku 1880 se začalo se stavbou, pomáhali i občané, a ještě téhož roku byla stavba úspěšně dokončena.

Škola byla otevřena 1.1.1881. Prvním učitelem byl jmenován František Koukl ze Spáleného Poříčí. Zapsáno bylo 81 dětí /47 kluků a 34 dívek/.

Později byla pro velký počet žáků přistavěna i druhá třída.

Tohle všechno si můžeme přečíst ve Školní kronice, která je velice zajímavá. Školní kroniku najdeme na internetových stránkách obce Čížkov.

 

 

Poslední zápis ve Školní kronice je od paní učitelky Heleny Kotorové, kde popisuje školní rok 1961/62. Tehdy se v naší škole učilo naposledy. Děti z Přešína začaly chodit do školy do Nových Mitrovic a do Blovic. V Blovicích je základní škola pro přešínské děti i dnes.

Přešínská škola sloužila svému účelu 81 roků.

Budovu školy pak obec prodala JZD, které přestavělo třídy na byty. Byly tady tři byty, jeden původní, který byl postaven pro pana učitele a dva, které vznikly přestavěním ze tříd. Ve škole bydleli pracovníci JZD.

V současnosti je škola v soukromém vlastnictví.

Moje vlastní vzpomínka na přešínskou školu je trošku netradiční. Můj otec intenzivně opravoval chalupu po babičce /Přešín čp.27/, ale ještě se tam nedalo bydlet. Ze Sedliště, kde jsme bydleli před tím, jsme se odstěhovali, a na 1 rok jsme našli útočiště ve škole. Psal se rok 1968, když jsme bydleli přes zimu ve škole. Mělo to své výhody, tenkrát jsem chodila do tanečních a místa na učení se tanci bylo ve třídě dost. Nevýhod bylo ale víc, třída byla veliká a vytopit se dala těžko. Vytápěli jsme ji sporáčkem s plátama, na kterém jsme i vařili. Úplné teplo jsem pociťovala jen tehdy, když jsem byla nalepená na kamna. Nejlíp bylo, když jsem měla nohy v troubě… Je to nezapomenutelný zážitek.

 

Školní foto z roku 1958-59. Sedící zleva: Miroslav Šlejska, Jaroslava Lindová, Marie Heidlberková, Anna Šeflová, Milan Petříček, Vlasta Kandrová, Ladislav Skřivánek, Jarmila Bukovská, Jan Chott, Miroslava Herejková, ??? Stojící zleva: Václav Herejk, Pavel Loukota, Ladislav Kugler, Václav Vaník, Václav Chott, František Hejdlberk, Jaroslava Šlejsková, Dagmar Štiková, Jana Kandrová, Jaroslav Tiler, František Herejk, Milan Herejk.

 

Přešínská náves se školou kolem roku 1910.
Přešínská škola
Přešínská škola
Školní foto s panem učitelem Bučilem.
Školní foto s panem učitelem Bučilem.
Školní foto s panem učitelem Bučilem.
Školní besídka v přešínské škole ve 30. letech 20.století.
Školní besídka v přešínské škole ve 30. letech 20.století.
1934 Školní besídka v přešínské škole - Letěla husička
1934 Školní besídka v přešínské škole - O veliké řepě
1934 Školní besídka v přešínské škole - Čert a Káča
Školní foto z roku 1958-59

 

Přešínská vlastivěda

Při mém hledání v minulosti Přešína mi velice pomohl pan Václav Houška /Přešín E 15/. Zapůjčil mi učebnici Vlastivědy, kterou napsal pan učitel Josef Sobota. Ta mě úplně okouzlila. Je napsaná rukou velmi úhledným rukopisem a nechybí ani mapka. Pan učitel si dal záležet, je to moc povedené. Děti se učily o své rodné vesničce, aby ji dobře znaly a milovaly. Jsou tam informace o Přešíně, které nikde jinde nenajdeme a podle nich si můžeme trochu udělat představu, jak to tady tehdy vypadalo.

Dnešní učebnice Vlastivědy jsou s barevnými obrázky, velice obsáhlé, s informacemi o celé republice. Pracují na nich celé týmy odborníků. O vlastní vesnici se tam děti moc nedozvědí.

Pan učitel Josef Sobota učil v Přešíně od 1.9.1928 do 1.7.1933.

A tady se můžeme podívat, z čeho se učily děti v roce 1930.
 

 

 

 

 

LB  20.2.2017

Prameny: Školní kronika, Fotografie paní Jitka Lindová, školní kronika