Facebook

 


OSLAVY 100 REPUBLIKY

V sobotu 7.7.2018 se v Čečovicích uskutečnily oslavy 100. výročí založení Československé republiky.


Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil k mimořádně vydařené akci, a to k oslavě 100 let od založení Československé republiky, která se konala za hojné účasti obyvatel v Čečovicích 7. července 2018. Hlavním pořadatelem byla obec Čížkov, organizací a přípravných pracích oslav se se zdarem zhostil Sbor dobrovolných hasičů v Čečovicích a spousta dalších dobrovolníků, kteří se zúčastnili na dílčích částech programu. Účast řady osobností z občanského i církevního života se setkala s kladnou odezvou. Všem zúčastněným patří ze strany obce poděkování.

Záměrem obce byla důstojná oslava 100 letého výročí založení Československé republiky. Podařilo se zajistit účastníky v krojích i dobovém oblečení, což bylo úspěchem hlavně ze strany čížkovských spoluobčanů, potažmo paní Marie Houškové. Průvod účastníků  byl nádherně doplněn hasičskou, sokolskou i státní vlajkoslávou, historickou atmosféru podtrhla jízda koňského spřežení, kterou obstaral pan MVDr. Václav Šemát ze Zahrádky a hudební doprovod pak pan Jan Burian ze Srb. Dalšího hudebního vystoupení se zhostil pěvecký sbor z Vrčeně a to jak v kapli při Mši svaté, tak i pásmem dobových písní na návsi v Čečovicích. Československou hymnu, při oficiální slavnosti kladení věnců k pomníku padlých v I. Světové válce, zapěl tenor Národního divadla pan Josef Darebník, nyní i chalupář v Přešíně. Vojenskou atmosféru navodili vojáci v dobových uniformách, a to pan Fantišek Šefl z Čečovic v prvorepublikové uniformě československé armády a v uniformách československých legií v Itálii pak členové vojenského spolku 35. československého střeleckého pluku „Foligno“z.s. Celou slavnost pak dokreslil řemeslný trh, výstava obrazů pana MgA. Lukáše Kudrny a obrazová a textová výstava ke sto letému výročí založení Čsl.republiky. Za zdar celé akce patří dík všem účastníků.

Z církevního a veřejného života se zúčastnili : ICLic Mgr. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly U Sv. Víta v Praze, Mgr. Václav Soukup, Metropolitní kapitula U SV. Víta v Praze, Th.Mgr. Janusz Romaňski, farář ŘK Církve Spálené Poříčí , Th. Ing. Jiří Špiřík, farář ŘK církve v Nepomuku, Mgr.Václav Chaloupek, senátor Parlamentu ČR, Jan Poduška, starosta Města Blovice, Ing. Pavel Lyer, zemědělský podnikatel firma SUFOLK s.r.o., Pavel Motejzík, Mikroregion Nepomucko, Adéla Mašková, MAS sv. Jana z Nepomuku, Jiří Chum, redakce časopisu Veřejná správa, autor Eseje pro presidenta Republiky Čížkov..

starosta obce Ing. Zdeněk Tomášek

Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018
Oslavy 100 let od vzniku republiky v Čečovicích 7. 7. 2018

Jiří Chum

Sonet pro stoletou republiku

Kdo z nás by nepodlehl kouzlu vzniku!
Vše nové zdá se být úžasné
Než sežere to síla zvyku
A kouzlo rychle vyhasne.

Sto let už máme republiku
A leccos nás v ní napadne
Než přižene se zástup dogmatiků
A začnou křičet: tohle ne!

To bývá u nás po hospodách křiku
A do vlasů si vjedem bez cavyků
Když nás vlastenectví popadne.

Jaké je? Hodně záhadné!
Sto let už máme v genech republiku
A dál ji poneseme aspoň na hokejovém triku.

 


Projev starosty obce Čížkov Ing, Zdeňka Tomáška

Vážení spoluobčané, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní oslavě, která má v podtextu stoleté jubileum. Stoleté jubileum naší  České, u samého zrodu Československé republiky, vysněného společného samostatného  státu Čechů a Slováků. Republika se zrodila na troskách Rakousko - Uherského mocnářství na konci první světové války, kdy ve  vyčerpané Evropě začaly opět sílit požadavky na osamostatnění národů žijících v mnoho národnostních státech a na své sebeurčení. Opět se pozvedlo národní sebevědomí vycházející z dob národního obrození. Avšak důsledkem vyhlášení  první světové války v červenci 1914, byly odsunuty národnostní otázky v Rakousko – Uhersku do pozadí. Odsunutí národnostní otázky vedlo některé české politiky k upřednostnění požadavku samostatnosti před federálním uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští politici doma pasivní a snažili se nevytvářet záminky k postupům proti nim. Naproti tomu český exil v čele s bývalým říšským poslancem Tomášem Garriguem Masarykem, francouzským generálem Milanem Rastislavem Štefánikem a diplomatem Edvardem Benešem , prosazoval během války u mocností Dohody vznik samostatného státu Čechů a Slováků a územní spojení bývalých Zemí koruny české a Horních Uher. Tomu také napomáhaly různé krajanské sbírky (převážně v USA) a československé legie. Právě legionáři, ať již v Itálii, Francii, na srbské frontě a hlavně pak v Rusku, byly propagátory samostatného státu  Čechů a Slováků a tisíce z nich za tuto ideu položilo život. Legionáři se strasti plnými cestami postupně vraceli do již vzniklé Československé republiky a staly se základem nové branné moci. V této záležitosti nesmíme zapomenout na veledůležitou roli v domácím boji, kterou zastala Česká obec Sokolská. Souhrn všech událostí ať na poli válečném, diplomatickém a dění samém v Čechách i na Slovensku,  vedlo nezadržitelně k rozpadu mocnářství a ke slavnému datu 28.října 1918, kdy byla vyhlášená Československá republika, suverénní stát Čechů a Slováků včetně národnostních menšin žijících v tomto prostoru. V rámci dohod světových mocností bylo k Československu připojeno i území Podkarpatské Rusi. Leč od samého začátku si musel tento mladý stát ,opět v boji ,hájit celistvost území v nově stanovených hranicích a to jak v Čechách vůči německé menšině, ve Slezsku proti polským nárokům na Těšínsko tak i na Slovensku, kde Maďarsko usilovalo stále o nadvládu nad nově vzniklým Slovenskem. Přes veškeré potíže si Československá republika svoji suverenitu uhájila a po přijetí nové ústavy v roce 1920, kde kromě jiné bylo v § 2 zakotveno že: Stát československý jest demokratická republika, jejíž hlavou je volený president, se vydala mladá republika Československá v čele s prvním prezidentem T.G. Masarykem na cestu, na níž ji čekala mnohá přetěžká období včetně 2.světové války. Není účelem mého projevu se zabývat všemi dějinnými událostmi na stoleté časové ose a ani hodnotit jednotlivé etapy , kterými si Československá republika prošla, na to máme odborníky historiky, ale je faktem, že přes veškerá úskalí se Československá a nyní Česká republika vždy vrátila k demokratickým principům, za něž před sto lety položilo desetitisíce lidí svůj život. Každá doba má svá pozitiva i negativa, v každé době žili a žijí lidé, kteří chtěli a chtějí svůj život naplnit dle svých představ. Z jejich práce vznikla díla, která nás doprovázejí dosud , ať již vznikla v tom či onom dějinném období naší stále mladé, byt´ stoleté republiky. Samozřejmě že nás doprovází i křivdy, z nich mnohé se nepodařilo stále napravit. To musíme mít stále na paměti a nedopustit, aby se naše současně nastoupená cesta ocitla opět v nedemokratických principech. Demokratické ideály však musíme hájit soustavnou aktivní prací a aktivním zájmem o dění v naší vlasti a to na poli politiky obecní i na poli politiky státní. V současné době žijeme poměrně klidným a mnohdy i bezstarostným způsobem života a užíváme si někdy až bezbřehé demokracie. Nenechme se ukolébat rádoby „ slušnou životní úrovní“, která je však mnohdy položena toliko na roveň spotřeby konzumního zboží. Zamysleme se tedy nad ideály, se kterými do boje i o tuto naší demokracii šli naši předkové i s nasazením života. Všem nám tady, napříč generacemi, se dostalo té možnosti, že jsme se dožili doby, kdy slavíme sté výročí naší jedinečné republiky. Prezident T.G.Masaryk ve svém nástupním projevu použil citaci z Komenského díla Kšaft „ vláda věcí Tvých  k tobě zase se obrátí, ó lide Český“. Stejnou myšlenku jsme mohli sledovat i písni paní Marty Kubišové z let kolem osmašedesátého roku minulého století. Je to nad jiné platný motiv, který bychom měli mít neustále na paměti. A stejně platí, že nebudeme-li rozhodovat o svých záležitostech my, rozhodnou za nás jiní. Síla volebního práva, kterou nám skýtá naše Ústava, je prvním a nezastupitelným krokem k tomu, abychom zpětně vzdali hold všem ,  kteří v minulosti za demokracii položili své životy. A to nás zavazuje! Myslím si, že neúčast ve volbách je, mírně řečeno, znevážením těchto principů.

Vážení spoluobčané ,vážení hosté, dámy a pánové,

moc bych si přál, aby Česká republika mohla  v roce 2045 oslavit další stoleté výročí, tentokrát 100 let života v Evropě bez ničivých válek. Přispět k tomu můžeme a musíme již nyní. Rozhodujme o našich záležitostech na základě demokratických principů a nenechme se ukolébat pozlátkem konzumní kultury. Všichni dohromady tvoříme budoucnost pro naše potomky.

Ať žije svobodná  a demokratická Česká republika, čest jejímu lidu.

Děkuji za pozornost.

 

Autor fotografií: Dušan Skala, Petr Šrachta st.

Publikováno: 07.07.2018

Aktualizováno: 22.05.2019