Facebook

 


POZVÁNKA - Veřejné zasedání zastupitelstva 30.11.2018 v Čečovicích (archiv dokumentů)

Přijměte pozvání na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná v pátek 30.11.2018 od 18:00 hod. v kulturním zařízení v Čečovicích.


P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Čížkov, které se koná

v pátek 30. 11. 2018 od 18.00 hodin v Čečovicích

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola unesení z minulého zasedání
 4. Zpráva starosty
 5. Žádost o prodej částí obecních pozemků v Čečovicích
 6. Žádost o prodej obecního pozemku v Čečovicích
 7. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Chynínu
 8. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu v Železném Újezdu
 9. Žádost o snížení ceny za pozemek p.č. 731/65 v k.ú. Železný Újezd
 10. Žádost MŠ Čížkov o poskytnutí finančního krytí na služby GDPR
 11. Směrnice o inventarizaci - plán inventur
 12. Rozpočtová opatření
 13. Odpadové hospodaření a voda v Obci Čížkov
 14. Diskuze.
 15. Usnesení
 16. Závěr

 

Svoz zajištěn vozidlem obce Čížkov

Odjezd:

Chynín 17:00, Ž.Újezd 17:05, Přešín 17:10, Čížkov 17:30, Zahrádka 17:35, Měrčín 17:45, Liškov 17:50

 

Občané mohou podávat připomínky k veřejnému zasedání v úřední dny.

 
 

Vyvěšeno na úřední desku: 22.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2018