Facebook

 


VELKÁ VODA 2013

Přinášíme Vám fotoreportáž z průběhu letošních záplav, jak ve dnech 2. a 3.6.2013 vypadaly v různých částech naší obce.


Na následujících fotografiích je zdokumentována situace na vodních nádržích a potocích v rámci obce Čížkov a to z odpoledne 2.6.2013 a dopoledne 3.6.2016. Složitější situace byla pouze na Dožínském potoce a to v souvislosti úplného naplnění rybníka „Ouličky“. Zde došlo k přetečení hráze u stavidla a v části hráze směrem k Chynínu, v celém tělese hráze je množství průsaků nebo proudivého výronu vody. Místy je hráz narušena hlubokým rytím černé zvěře. Situaci na místě hodnotil starosta obce Čížkov Ing. Zdeněk Tomášek a vedoucí odboru výstavby a životního prostředí při MěÚ Nepomuk Ing. Jiří Levý. Bezprostředně po prohlídce hráze bylo o tomto stavu informováno Státní rybářství Klatovy prostřednictvím pana Peřiny.

Dále byla sledovaná situace na rybníku Dožín, do kterého přitéká Dožínský potok z Ouliček. Zde byla situace dobrá, voda odtékala přelivem a nebyla z vodního koryta vylitá na okolní pozemky. Došlo zde k setkání se starostkou Nových Mitrovic paní Annou Sivčákovou a byla domluvena vzájemná spolupráce a informovanost o stavu vody na tomto potoce a obou rybnících. Ostatní potoky byly velmi vodnaté, ale držely se v korytech. Byly však ucpány mnohé propustky při komunikacích III. a IV. Třídy, kde pak docházelo k výlevům vody do vozovky. (Silnice pod Přešínem na Blovice, z Přešína do Čížkova, ze Železného Újezu na Chynín a v obci Zahrádka.)

Dne 3.6.2013 zapsal starosta obce Čížkov Ing. Zdeněk Tomášek
 

Přetékající hráz rybníku Ouličky 2.6.2013.
Přetékající hráz rybníku Ouličky 2.6.2013.
Rybník Ouličky je naplněn na nejvyšší míru 2.6.2013.
Přetékající hráz rybníku Ouličky 2.6.2013.
Hráz je poškozena i rytím černé zvěře 2.6.2013.
V tělese hráze je mnoho průsaků i výronů proudné vody.
V tělese hráze je mnoho průsaků i výronů proudné vody 2.6.2013.
V tělese hráze je mnoho průsaků i výronů proudné vody.
Na hrázi Ouliček
Bažina pod hrází Ouliček 2.6.2013.
Odtok vody z Ouliček vede špatně kontrolovatelným terénem 2.6.2013.
Ucpaný propustek vylévá vodu do cesty a přilehlé louky 2.6.2013
Odtok vody z Ouliček 2.6.2013
Rybník Ouličky 2.6.2013
Rybník Ouličky 2.6.2013
Zaplavená cesta 2.6.2013
Zaplavená cesta 2.6.2013
Zaplavená komunikace mezi Žel.Újezdem a Chynínem 2.6.2013
Zaplavená komunikace mezi Žel.Újezdem a Chynínem 2.6.2013
Dožínský potok na přítoku do Nových Mitrovic
Dožínský potok na přítoku do Nových Mitrovic
Přeliv rybníku Dožín 2.6.2013
Přeliv rybníku Dožín 2.6.2013
Rybník Dožín 2.6.2013
Rybníček v Chyníně 2.6.2013
Přiliv chynínského rybníčku
Přiliv chynínského rybníčku
Vývěr vody ze stavítka na Ouličkách
Přeliv Rybníčku v Přešíně
Zatopená komunikace v Přešíně
Rybníček v Přešíně
Odtok vody z Přešína při cestě do Nechanic
Odtok vody v Přešíně přes louky ke Kbelům
Laguna u mostu v Zahrádce.
Čížkovský potok na průtoku Zahrádkou
Čížkovský potok na průtoku Zahrádkou
45. Přítok vody z lesa od Koutů v Zahrádce
Zatopená louka v Zahrádce na Běhanicích
Přítok vody do rybníčku u hospody v Zahrádce 2.6.2013
Rybníček Shánělák v Zahrádce 2.6.2013
Rybníček Shánělák v Zahrádce 2.6.2013
Zatopená lesní cesta v Zahráce V zahájeným 2.6.2013
Výtok vody z lesa na cestu v Zahrádce 2.6.2013
Odtok vody v upraveném korytu v Zahrádce
Ucpané koryto potoka V Zahájeném v Zahrádce
Průtok vody v lese V zahájeném
Čížkovský potok v Zahrádce u koupaliště
Čížkovský potok v Zahrádce u koupaliště
Čečoviský potok na vsi
Čečoviský potok na vsi
Bílý potok v Liškově
Upravená odtoková strouha v Liškově
Rybníček v Měrčíně
Bílý potok mezi Dožicemi a Měrčínem
Bílý potok mezi Dožicemi a Měrčínem
Bílý potok mezi Dožicemi a Čížkovem
Bílý potok mezi Dožicemi a Čížkovem
Podmáčený výjezd z cesty na louky mezi Čížkovem a Zahrádkou 3.6.2013
Podmáčený výjezd z cesty na louky mezi Čížkovem a Zahrádkou 3.6.2013
Dřívější úpravy braly za své 3.6.2013
Zde vytékala voda z lesa po rozlití strouhy 3.6.2013
Zde vytékala voda z lesa po rozlití strouhy 3.6.2013
Voda odplavila horní vrstvy cesty 3.6.2013
Voda odplavila horní vrstvy cesty 3.6.2013
Poničeno bylo cca 250 m cesty
Poničeno bylo cca 250 m cesty

Autor fotografií: Zdeněk Tomášek, Dušan Skala

Publikováno: 02.06.2013

Aktualizováno: 22.05.2019