Facebook

 


ODHALENÍ INFORMAČNÍ DESKY JOSEFA LINDY

V sobotu 22.10.2011 se v Nových Mitrovicích uskutečnilo slavnostní odhalení informačního panelu slavného rodáka Josefa Lindy.


Přinášíme Vám fotoreportáž ze sousední obce Nové Mitrovice, kde se v sobotu 22. řijna 2011 od 14 hodin ukutečnilo slavnostní odhalení informačního panelu věnovaného slavnému rodáku Josefu Lindovi. Dřevěný pamětní panel, který byl umístěn naproti Lindovu rodnému domu, zřídila ve spolupráci s obcí Nové Mitrovice společnost Matice česká.

Za hojné účasti lidí nejprve všechny přívítala starostka obce Anna Sivčáková. Poté si slovo vzal historik umění PhDr. Lubomír Sršeň, který pracuje v Národním muzeu jako kurátor oddělení starších českých dějin a zároveň je i místopředsedou Matice české. Návštěvníkům se tak dostalo odborného a zajímavého výkladu o životě a díle Josefa Lindy, po kterém PhDr. Sršeň pamětní desku slavnostně odhalil. Následoval program v místním kulturním domě, kde bylo připraveno pohoštění a Malý lidový soubor "MLS" z Plzně, který pod vedením pana Miroslava Šimandla, zpříjemnil krásnými staročeskými písničkami celé odpoledne.

Naproti rodnému domu Josefa Lindy se před 14 hodinou sešlo mnoho lidí.
Zatím ještě zahalený infomační panel o Josefu Lindovi.
Dnešní podoba rodného domu Josefa Lindy.
Pamětní deska, která byla před přestavbou domu zasazena přímo do štítu, dnes stojí na zahrádce před štítem.
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
PhDr. Lubomír Sršeň a starostka obce Anna Sivčáková.
Starosta obce Čížkov Ing.Zdeněk Tomášek zde jako místní rodák nemohl chybět.
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Úvodní slovo přednesla starostka obce Anna Sivčáková.
Úvodní slovo přednesla starostka obce Anna Sivčáková.
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
PhDr. Lubomír Sršeň podává odborný výklad o životě a díle Josefa Lindy.
PhDr. lubomír Sršeň při výkladu o Josefu Lindovi.
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
PhDr. Lubomír Sršeň - Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Podba rodného domku roce 1964.
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Odhalení informačního panelu Josefa Lindy 22.10.2011
Nově opravený a zateplený kulturní dům v Nových Mitrovicích.
Odpoledne v místním kulturním domě.
Odpoledne v místním kulturním domě.
Výstava kreseb starých mitrovických domků a stavení.
Výstava kreseb starých mitrovických domků a stavení.
Navštěvníci mohli nahlédnout i do kronik obce.
Výstava kreseb starých mitrovických domků a stavení.
Výstava kreseb starých mitrovických domků a stavení.
Výstava kreseb starých mitrovických domků a stavení.
Odpoledne v místním kulturním domě.
Starostka obce Anna Sivčáková.
Starostka obce Anna Sivčáková představuje starostu Blovic pana Jana Podušku.
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Vedoucí Malého lidového souboru pan Miroslav Šimandl.
Malý lidový sobor
Malý lidový sobor
Malý lidový soubor
Malý lidový sobor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Odpoledne v místním kulturním domě a koncert Malého lidového souboru z Plzně.
Odpoledne v místním kulturním domě a koncert Malého lidového souboru z Plzně.
Odpoledne v místním kulturním domě a koncert Malého lidového souboru z Plzně.
Odpoledne v místním kulturním domě a koncert Malého lidového souboru z Plzně.
Odpoledne v místním kulturním domě a koncert Malého lidového souboru z Plzně.
Vedoucí Malého lidového souboru pan Miroslav Šimandl.
Navštěvníci mohli nahlédnout i do kronik obce.
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor
Malý lidový soubor

Josef Linda

(1789 nebo 1792 Nové Mitrovice – 1834 Praha)

Josef Linda byl český spisovatel a vlastenec, žák Josefa Dobrovského. Studoval na gymnáziu a později filozofii na univerzitě v Plzni. V roce 1812 odešel do Prahy, kde ukončil studium filozofie a vystudoval také práva (do roku 1816). V roce 1818 začal spolupracovat s Pražskými Novinami Schönfeldových a od roku 1820 redigoval Vlastenecký Zvěstovatel. Od roku 1822 působil v c.k. Knihovně. Této funkce se vzdal roku 1825, aby se mohl plně věnovat novinám.Josef Linda bývá považován spolu s Václavem Hankou za autora Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského. Přímé důkazy jeho autorství sice neexistují, ale z jeho děl (nejvíce ze Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav) na to lze usuzovat.

odkazy: Nové MitroviceMatice česká, PhDr. Lubomír Sršeň

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 22.10.2011

Aktualizováno: 22.05.2019