Facebook

 


KŘEST KNIHY "PLZEŇSKO V LIDOVÉ PÍSNI"

Ve středu 14.12.2011 byla slavnostě pokřtěna kniha Zděňka Vejvody PLZEŇSKO V LIDOVÉ PÍSNI, v níž nalezneme i dva naše krajany.

 
Křest knihy Plzeňsko v lidové písni 14.12.2011
 Při slavnostním křtu vystoupil soubor Lidová muzika Sluníčko Rokycany.
Zdeněk Bláha, Zdeněk Pšenica, Milan Chovanec, Miroslav Brabec a autor knihy Z.Vejvoda
Křest knihy Plzeňsko v lidové písni 14.12.2011
Učitel Karel Rodina
Jan Bárta Zahrádecký

Dne 14.12.2011 byla v budově západočeského hejtmanství pokřtěna kniha Zdeňka Vejvody „Plzeňsko v lidové písni“. Přítomen byl krajský hejtman Milan Chovanec, předseda Folklórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, starosta městského obvodu Plzeň l, četní hosté a všichni ti, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do knihy textovým, či obrazovým materiálem. O události vyšel druhý den článek v Plzeňském deníku. V první části knihy jsou popsáni sběratelé lidových písní na Plzeňsku, jejich život, okruh činnosti i kde písně sbírali. V druhé části jsou pak zapsány písně samotné a to jak slova, tak noty.
 

KAREL RODINA

Pro nás je zajímavé, že na straně 134 a 135 je záznam o sběrateli Karlu Rodinovi, učiteli v Čížkově narozeném v Dožicích. Ten sbíral lidové písně ve 40. a 50. letech na Plzeňsku, některé společně s etnografkou Marií Ilčovou. Některé z písní textově upravoval. Stručný přehled o životě Karla Rodiny naleznete ZDE.
 

JAN BÁRTA ZAHRÁDECKÝ

Dalším sběratelem v knize uvedeným na str. 146 je Jan Bárta Zahradecký. To není nikdo jiný než učitel Jan Bárta ze mlýna v Zahrádce č.p. 6, který svými vzpomínkami z mládí velmi obohatil zahrádeckou kroniku. Jan Bárta učiteloval v létech 1882 – 1889 ve vranovské škole u Stříbra a sbíral písně na Sulislavsku. Je autorem knihy Třicet let matičním učitelem. V pozdějších létech učil v Brně, kde také dožil. Jeho vzpomínky na mládí v Zahrádce naleznete ZDE

Několik slov o autorovi knihy: PhDr. Zdeněk Vejvoda PhD. pracuje v Etnologickém ústavu AVČR v oddělení etnomusikologie, bydlí v Rokycanech, kde je uměleckým vedoucím rokycanských folklorních souborů, organizuje četné přednášky, semináře, soutěžní přehlídky a koncerty.
 

Protože jsme přispěli do knihy textem i obrázky o Karlu Rodinovi, byli jsme pozváni na křest knihy také.

Antonín Bárta
Libuše Bártová

 


 
Záměrem publikace je představit repertoár plzeňského venkova v plné šíři a vyjádřit pestrost jeho historických vrstev, tanečních druhů, žánrů, tematického a obsahového zaměření a funkce při hudebních a tanečních příležitostech nebo v rámci rodinné a výroční obřadnosti. První svazek publikace obsahuje obsáhlou studii s tématem historických pramenů lidových písní a tanců a základní charakteristiku jejich hudebního typu.
Druhá část tohoto svazku je koncipována jako antologie 354 historických zápisů hudebního folkloru, první rozsáhlejší výbor repertoáru venkova a malých měst sledované oblasti z 19. a první poloviny 20. století. Kromě anonymu z roku 1819 obsahuje zápisy ze sbírek K. J. Erbena, z rukopisných souborů shromážděných v době příprav Národopisné výstavy českoslovanské v devadesátých letech 19. století, dále zápisy z let 1904–1914 z archivu Pracovního výboru pro českou lidovou píseň, z rukopisných fondů Národopisného muzea Plzeňska a z vydaných i rukopisných sbírek B. Vyhlídky, Č. Holase, K. Weise, J. Chudáčka, J. Pomahače, F. Hyndráka a Z. Bláhy. Vzhledem ke vzrůstající oblibě forem jevištního folklorismu lze v plzeňském regionu konstatovat nový zájem o tradiční hudbu, a to jak v procesu hudební pedagogiky, tak i jako svébytný umělecký žánr. Pokud bude vydán i druhý díl této publikace, půjde o dosud nejrozsáhlejší publikační počin regionální hudební folkloristiky.
 
 

Autor fotografií: Plzeňský kraj

Publikováno: 14.12.2011

Aktualizováno: 22.05.2019