Facebook

 


VČELÁŘSKÁ PŘEDNÁŠKA

V sobotu 6.7.2013 se v salónku penzionu Zahrádka uskutečnila přednáška na téma: Nové směry ve včelaření, tlumení nákaz včel.


Základní včelařská organizace ZO Čížkov Plzeň-jih pořádá pravidelně pro své členy v průběhu včelařské sezony již řadu let přednášky a školení, které jsou v současné době, kdy je celoplošně zdravotní stav včelstev velice aktuální. Náplní přednášek je zejména léčení včelstev proti varroáze a moru včelího plodu.

S obdobnou problematikou se 6.7.2013 uskutečnila v konferenčním salonku areálu PENZION ZAHRÁDKA Plzeň-jih přednáška na téma: Nové směry ve včelaření, tlumení nákaz včel. Vzhledem k současnému stavu včelstev v ZO Čížkov, kdy v průběhu jarní sezony padlo cca 40% včelstev byla tematická náplň přednášky více než potřebná. Náplní přednášky byly nejen teoretické znalosti v oboru léčení včelstev, pěstování chovu matek, problematika kvality medu, prodeje medu, dotací, chovu včelstev, ale i praktické zkušenosti doplněné přímo na včelnicích včelařů ZO Čížkov -Zahrádka.

Přednášející Ing Petr Texl, uznávaný odborník v tomto oboru, doplnil přednášku zejména aktuálními příspěvky, které přímo promítal plátno. Náplň přednášky byla velice zajímavá, což potvrdila živá diskuze, která se protáhla až pozdních odpoledních hodin. Na přiložených fotografiích je znázorněna příjemná atmosféra školení ve školícím salonku Penzionu.

Přednáška byla zpestřena praktickou ukázkou včelaření na včelnicich v Zahrádce u př. Fialy a př. Bárty. Zde na praktických příkladech se doplňovaly teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi. (Chov matek, přidávání matek, problematika oddělků, problematika léčení, rámková míra, pracováním květového medu ,,Pastováním“ a jeho přímý prodej uživateli ). Zde se názorně potvrdila teorie, co včelař to různé praktické zkušenosti. Že se akce vydařila potvrzuje účast 29 včelařů. Akce se zúčastnili nejenom včelaři ZO Čížkov, ale i včelaři sousedních organizací v rámci OV Plzeň – Jih. Přejme si jen, aby takových zajímavých akcí se uskutečnilo v ZO Čížkov v průběhu včelařské sezony mnohem více.
 

Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.
Přednáška pro včelaře ZO Čížkov Plzeň-Jih 6.7.2013 v penzionu Zahrádka.

Pro www.obec-cizkov.cz
Ing.František. Krejčí
jednatel ZO Čížkov Plzeň-Jih