Facebook

 


VÝLOV V ZAHRÁDCE

V sobotu 6.10.2012 se uskutečnil výlov rybníka "U Kovářů" v Zahrádce. Po dvou neúspěšných pokusech v minulých letech na Smetalkách se konečně objevily ryby.


Na rybníku "Kovářáku", jak se vždy říkalo rybníku u dolního zahrádeckého mlýna, se od samého rána čekalo, zda-li se po vypuštění objeví nějací kapři. Pan Červený, který rybník koupil a před dvěma lety jej nechal nákladně zrekonstruovat, nasadil do nádrže přes 400 kusů ryb. Čekání bylo napínavé, neboť všichni zahradečtí mají ještě v živé paměti neúspěšné pokusy s chovem kaprů na smetalském rybníčku, ale i velké ztráty v soukromých nádržích a tůních během posledních let. Většina dotázaných se shoduje na tom, že za vším stojí buď norek americký nebo vydra říční. Bohužel, obavy se potvrdily i při tomto prvním výlovu, kdy bylo nakonec vyloveno jen kolem 110 ks kaprů.

Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012
Výlov rybníka u Kovářů v Zahrádce 6.10.2012

Norek americký
(Mustela vison, Neovison vison) je šelma z čeledilasicovitých (Mustelidae). Vyskytuje se v přírodě, ale je také často chován na farmách. Má dlouhé, štíhlé tělo s krátkými nohami, což mu umožňuje vlézt do nory za kořistí. Samci mají délku těla 34 až 45 cm, zatímco samice jen 31 až 37,5 cm. V zimě samci váží 500 až 1580 g, a samice 400 až 780 gramů. Maximální hmotnost mají norci na podzim. Americký norek mívá noru u vody a své lovecké území si značkuje páchnoucím sekretem z análních žláz. Ve stresu může norek americký vystříknout tekutinu až do vzdálenosti 30 cm. Zápach produkovaný těmito žlázami byl označen jako zápach, který je nesnesitelnější než od skunka. Samec často má na svém teritoriu několik samic. Jeho hlavní kořistí jsou ondatry, ale loví také raky, ryby, vodní ptáky, králíky, myši, hady, žáby, měkkýše a žížaly. Samice často chytají kořist ve vodě. Při lovu spoléhá především na svůj zrak. Jeho sluch odhalí hlasové projevy hlodavců ve frekvenčním rozmezí 1 až 16 kHz. Jeho čich je poměrně slabý. Mezi hlavní nepřátele norků patří liška, rys, aligátor a výr. 

Vydra říční
(Lutra lutra) je známá lasicovitášelma a jediný druh vydry vyskytující se na území České republiky. Hmotnost: 3-10 kg, délka těla: 57-80 cm. Velká lasicovitá šelma s protáhlým, štíhlým tělem, krátkými končetinami s plovacími blánami a svalnatým, zužujícím se ocasem. Přítomnost vydry říční můžeme zaznamenat i podle trusu protáhlého tvaru se zbytky rybích šupin nebo kůstek. Vydra říční žije po většinu roku samotářským způsobem života. Je vysoce teritoriální a žije na území mnohdy větším jak 30 km, které si značí trusem. Vydra je skvělý plavec a potápěč a ve vodě může vydržet i déle jak 5 min, přičemž může uplavat až 400 m. Na lov se ve většině lokalitách vydává až v pozdní části odpoledne, kdy není sluneční záření tak silné. Vyhrabává si poměrně dlouhou noru s doupětem v hlinitých březích nebo pod kořeny stromů, přičemž do ni bývá často vchod pod vodní hladinou. Za jeden den zkonzumuje vydra říční velké množství potravy. Živí se přitom především vodními živočichy, zvláště pak rybami, občas i měkkýši, obojživelníky, drobnými savci nebo mladými vodními ptáky.

zdroj: wikipedie

Autor fotografií: Dušan Skala

Publikováno: 06.10.2012

Aktualizováno: 22.05.2019