Facebook

 


UPOZORNĚNÍ - SVOZ ODPADŮ

V souvislosti s novými opatřeními vydanými firmou, která pro naši obec zajišťuje svoz komunálního odpadu, si Vás dovolujeme seznámit s některými změnami.


V souvislosti s novými opatřeními vydanými firmou, která pro naši obec zajišťuje svoz komunálního odpadu, si Vás dovolujeme seznámit s některými změnami.

Stejně jako uplynulý svoz odpadů, tak i v nastávajícím termínu odvozu 21. 6. nebudou vyváženy nádoby a pytle bez loga firmy Marius Pedersen. Společnost tak reaguje na množství neevidovaného odpadu.

Žádáme tímto majitele nemovitostí, kteří dosud poplatek za sběr odpadů neuhradili, dále pak občany, kteří poplatek uhradili a nevyzvedli si evidenční známku, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

Toto platí i pro majitele popelnic o objemu 240 l, u kterých neplatí současná známka 110 až 120 l.

Dále pak žádáme majitele nemovitostí, kde je evidováno více osob a jedna popelnice o objemu 110/120 l je nedostačující, aby si další potřebnou známku taktéž vyzvedli na obecním úřadu v Čížkově. Prosíme, abyste tak učinili jen v nutném případě, protože tyto další známky výrazně zvyšují celkové náklady na sběr a odvoz komunálních odpadů.

 

Prosíme proto občany, aby svůj odpad důsledně a svědomitě třídili. Přispíváte tak k udržení výše poplatku ve stávající výši a šetříte životní prostředí

 

 

Publikováno: 12.06.2019

Aktualizováno: 12.06.2019