Facebook

 


MALÉ NAHLÉDNUTÍ ZA DVEŘE MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Paní ředitelka MŠ Věra Tomášková připravila článek o aktivitách, které se odehrály v MŠ během jejího uzavření.


Nejsem člověk, který rád tráví čas u počítače, nicméně bych se s Vámi ráda podělila o informace a přidala malé ohlédnutí za několika týdny, které jsou za námi.

12. března mi paní doktorka doporučila zůstat 14 dní doma v karanténě. Jelikož to znamenalo velké komplikace v zajištění provozu naší mateřské školy, dohodli jsme se s obcí na uzavření mateřské školy po dobu 14 dnů. Tehdy jsme si nikdo ani nepřipouštěl, že by to bylo jinak. Měli jsme v plánu ušít dětem nové povlečení a dohnat nějaké resty.

Ale situace ve státě nabrala jiné obrátky a paní Berkovcová - jedna „naše“ šikovná maminka přišla s nabídkou ušití roušek pro děti a jejich rodiče. Zdálo se nám to jako dobrý nápad a tak jsme přidali ruku k dílu a pustili se do šití. Pomoc přicházela ze všech stran – od rodičů i obyvatel naší obce. Lidé nosili látky, někdo nabídl pomoc se stříháním, někdo zapůjčil šicí stroj. Každý se snažil pomoci, jak mohl. Podařilo se nám pokrýt nejdříve poptávku našich rodičů, dětí i známých a po dohodě s panem starostou i občanů našich obcí. V šití jsme pokračovali dál a věnovali asi 250 ks roušek nejprve nemocnici U Mulačů, následně dalších asi 460 ks FN Plzeň Bory a asi 150 ks Domovu klidného stáří v Žinkovech.

Někdo se mě zeptal, kolik roušek jsme vlastně ušili celkem. Počet jen odhadujeme. Něco jsme počítali, ale spoustu jsme jich rozdali kamarádům a známým. Za naši školku a paní Berkovcovou z Čížkova si mohu dovolit odhadnout počet kolem 2 400 ks. Ale nebyli jsme sami. Vím, že na šití roušek se podíleli ještě manželé Skřivánkovi z Přešína. A možná to byla ještě spousta dalších lidí, kteří pomáhali a já o tom ani nevím. A nerada bych na někoho zapomněla. Myslím, že není podstatné, kolik roušek se ušilo, ale to, že lidé jsou u nás lidmi a každý pomohl, jak uměl a mohl.

Nakonec jsme ještě ušili roušky našim dětičkám, abychom jich po otevření měli dostatek a pustili jsme se do revize našeho ŠVP. Společně řešili, co je dobré a co nás ve školce „pálí“. Slovo dalo slovo a po dohodě se zřizovatelem jsme oslovili firmu Breno a v rámci plánování žádosti o dotace nechali zhotovit rozpočet na podlahovou krytinu do šatny. Současně s tím nás zajímala i cena schodiště a horní chodby, která na něj navazuje. Stávající lino na schodech se již odlupovalo a hrany schodů se začaly stávat nebezpečnými nejen pro děti, ale i zaměstnankyně a návštěvníky naší MŠ. Nakonec jsme se rozhodli nečekat a pustili do příprav k výměně lina na schodech a chodbě v prvním patře. Společnými silami jsme odstranili rozpadající se dřevěné obložení, firma LimaSTAV provedla zednické práce a opravila zdi a my se mohli po Velikonocích pustit do malování. Jako na zavolanou přišla pomoc paní Velíkové, která nám nádherně vyzdobila chodbu.

A pak se již pracovníci firmy Breno pustili do odstraňování staré podlahové krytiny. Kdybych toho nebyla sama svědkem, asi bych nevěřila, jakou práci to dá. A tak jsme se rozhodli jim pomoci a ze schodů odstranili zbytky „lepidla“. Nedokážu popsat co to bylo za hmotu - zda lepidlo či nějaký asfalt, ale vím, že to nebylo jednoduché a velké díky patřilo všem třem mužům – p. Miroslavu Kmentovi, Martinu Šeflovi a Martinu Vaňkovi. Nejenže odvedli skvěle svou práci, ale byli nám nápomocni i při některých úpravách venkovní učebny, do níž jsme se s děvčaty pustily ve stejnou dobu. Byl to náš dlouholetý sen, který také vznikl ve finále za velkého přispění rodičů našich dětí. I tu se nám během karantény podařilo dokončit.

Poslední naše úpravy patří asi „chodníku“ před školkou. Ten ještě díky počasí budeme muset dokončit během provozu, ale to už je maličkost.

Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020
Rekonstrukce a úpravy v MŠ v době pandemie nemoci COVID-19 - duben a květen 2020

Co bych vlastně chtěla říct tímhle svým delším příspěvkem je hlavně to, že bych chtěla poděkovat. Vyjádřit VELKÉ díky všem – všem zúčastněným:

Rodičům:

 • p. Vojíkovi - za materiál na roušky a dětské povlečení, za pěnové podsedáky na zahradu
 • manželům Hronovým za půjčení šicího stroje
 • manželům Hajduchovým a p. Králové za molitan na zhotovení podsedáků pro děti
 • za materiál na roušky – p. Řezníčkové, p. Králové a všem občanům, kteří jej nosili na obec
 • p. Vlaďce Velíkové za namalování dřevěných ozdob a namalování výzdoby na zeď v chodbě MŠ

A dále:

 • manželům Skřivánkovým za šití roušek a spolupráci s námi (předávání materiálu)
 • p. starostovi Ing. L. Járovi a p. Linhartové za organizaci a předávání materiálů, pomoc při organizaci předávání roušek, organizování některých prací v MŠ
 • p. Lence Blovské za vstřícnost a spolupráci, rozdávání roušek lidem a informaci o dalších poptávkách
 • p. Miroslavu Kmentovi, p. Martinovi Šeflovi a p. Martinovi Vaňkovi za pomoc při položení použitého lina ve venkovní učebně, výměnu starého koberce za nový na ložnici dětí a zajištění výměny lina ve velmi krátkém termínu, aby bylo vše připraveno, než nastoupí děti zpět do MŠ
 • p. Martinovi Šeflovi za namalování dřevěné výzdoby v MŠ
 • p. Pavlu Kalabzovi za pomoc při upevnění výzdoby, zajištění a zavěšení magnetické tabule a dřevěné lavice ve venkovní učebně, zhotovení nosné konstrukce na síť u „fotbalového hřiště“
 • p. Zdeňku Tomáškovi ml. za opravu hraček a servis dětských kol a odstrkovadel

A v neposlední řadě DÍKY těm mým „holkám“ – p. Lucii Kalabzové, p. Štěpánce Linhartové a p. Aleně Česalové. Za to, že vydesinfikovaly celou školku. Ali za to, že nám šila roušky, povlečení a obaly na podsedáky, spravovala, co bylo třeba. Lucce a Štěpce za to, že jako učitelky umí nejen aktualizovat ŠVP a připravit dětem překvapení od Velikonočního zajíčka, které jsme jim rozvezly domů, ale taky za to, že umí vzít do ruky váleček a vymalovat prostory chodby či venkovní učebny, že umí vzít štětec a barvu a pomalují chodník před školkou a vytvořit tak dětem krásné překvapení.

 

Těch díků bych našla ještě víc - konkrétních i obecných. Myslím, že není důležité vyjmenovat úplně vše, ale to důležité, co jsem chtěla tímhle příspěvkem říct je to, že jsem na ty svoje holky pyšná. Že jsem ráda, že je mám, protože i to dělá naší školku takovou jaká je. A teď je v něčem jiná, nová a my se všechny MOC těšíme, až v pondělí přivítáme děti, uvidíme radost a překvapení v jejich očích a školku naplní jejich smích. Protože to je to, co nám těch devět týdnů ve školce opravdu chybělo.


A na závěr ještě jednu maličkost k pousmání. Protože jsou děti opravdu všetečné a mají u nás vše „k ruce“, může se stát i to, co se stalo (viz fotografie).


 

A já Vám přeji, abyste měli chuť a sílu žít, i když se ty podmínky nezdají zrovna příznivé - jako ten malý žalud v přepadu umyvadla.

A ať Vás provází smích a radost a máte se pořád na co těšit jako my na ty „naše“ dětičky.

 

Za MŠ Věra Tomášková, ředitelka