Facebook

 


Kulturní akce NEPOMUCKO 2017 (archiv dokumentů)

Přinášíme vám seznam kulturních a společenských akcí, které se uskuteční v roce 2017.


01. 01. Novoroční čtyřlístek
špacír kolem Zelené Hory, pořádá KČT Nepomuk
06. 01. - 17. 02. Zajímavé krajiny ze světa i z otčiny, obrazy Vladimíra Poppa
Městské muzeum a galerie Nepomuk, vernisáž od 17.00 hodin
19. 01. Divadelní představení Turecká kavárna
od 19.00 hod., sál hotelu U Zeleného stromu /VYPRODÁNO/
06. - 08. 01.

Tříkrálová sbírka
bude se koledovat v Nepomuku a okolí, koledníci obdrží požehnání v neděli 1. ledna po mši svaté
v kostele sv. Jana, sbírku pořádá Charita

17. 01. Predátoři a plameňáci
Umění v „reálném kapitalismu“, přednáška MgA. Pavla Karouse Ph.D.,
od 18.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk
02. 02. O hudbě a sochařině vážně i nevážně
beseda s Editou Adlerovou a Václavem Česákem,
od 17.00 hodin, Městské muzeum a galerie Nepomuk, vstupné dobrovolné
17. 02.  Sportovní ples FK Nepomuk
od 20.00 hodin, sál Švejk Restaurantu a Hotelu U Zeleného stromu Nepomuk,
k poslechu a tanci hraje hudební skupina MELODION, vstupné 150,- Kč
24. 02. - 24. 03. Svatý Jan Nepomucký
Městské muzeum a galerie Nepomuk
25. 02. Maškarní průvod obcí Dvorec
sraz v 9.00 hodin u hasičárny ve Dvorci, pořádá SDH Dvorec
25. 02. Zahrádkářský ples
KD Klášter, pořádá ČZS Dvorec 
01. 03. - 30. 04.

Má vlast cestami proměn 2016
svědectví o zvelebování veřejných prostranství a památek, Zelenohorská pošta,
výstavu pořádá Spolek přátel starého Nepomuka, Městské muzeum a galerie Nepomuk

01. 04.  Velikonoční jarmark
nádvoří rodného domu A. Němejce
22. 04.  Otvíráme Nepomuk!
den otevřených dveří historických památek a domů, zahájení turistické sezóny, centrum města, prohlídky s průvodcem
22. 04. Den Země
MŠ Nepomuk
30. 04. Stavění májky
od 18.00 hod., v parčíku proti Holubům ve Dvorci, pořádá SDH Dvorec
01. 05. S perníkem turistickým chodníkem
turistický pochod, pořádá KČT Nepomuk
13. 05. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce
19. - 21. 05. Svatojánská pouť v Nepomuku
hlavní městská slavnost s tradičním tržištěm, doprovodným programem i pouťovými atrakcemi,
centrum města
30. 05. Koncert ZUŠ Nepomuk
Malá letní scéna Nepomuk
červen Dětský den
MŠ Nepomuk
10. 06. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce
23. - 25. 06. Nefestík
alternativní hudební a divadelní festiválek, Zelenohorská pošta, Nepal, z.s.
25. 06. Slavnostní odhalení oltáře na zámku Zelená Hora
mše svatá za účasti biskupa Mons. Františka Radkovského, duety Edity Adlerové
srpen Art sympozium
A. Němejce, centrum města
04. 07. Černí baroni - 25 let od premiéry filmu
beseda s herci, promítání filmu
červenec Otevření zámku Zelená Hora
více info postupně na www.zelenahora.cz
08. 07. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce
08. 07. Eva Urbanová a Andílci
benefiční koncert na zámku Zelená Hora, od 17.00 hodin
15. 07. XXV. Nepomucké pivní slavnosti
slavnosti hudby a malých pivovarů, náměstí
18. 07. 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Nepomuku
beseda s Jaroslavem Navrátilem
29. - 30. 07. XXXVI. Nepomucký trojúhelník
závod historických motocyklů, Nepomuk, pořádá AMK Nepomuk
19. 08. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce
16. 09. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce
16. 09. 200 let od nalezení Rukopisu zelenohorského
beseda s Rukopisnou společností
23. 09. Zelenohorské vinobraní
pestrý hudební festiválek s ochutnávkou vína, Zelenohorská pošta
14. 10. Nepomucké (farmářské a řemeslné) trhy
s živou hudbou a pohádkou, 8.00 -12.00, náměstí A. Němejce
20. - 22. 10. Podzim pod Zelenou Horou
mezinárodní turistický pochod, pořádá KČT Nepomuk
20. - 29. 10. 11. Nepomucké hnětýnky
tradiční posvícenská soutěž a výstava, pořádají Nepomucké kuchařinky, akce pro děti každý den
a odpolední program, Zelenohorská pošta                    
03. 12.  Adventní trh, rozsvícení vánočního stromu
náměstí A. Němejce

Aktuální do: 31.12.2017