Facebook

 


Atraktivní rekvalifikace pro občany obce Čížkov a okolí (archiv dokumentů)

Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkovém vzdělávání.


Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě vzdělávání. Studium je určeno pro zájemce, kteří již získali střední vzdělání v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem či maturitním vysvědčením.

Výuka odborných předmětů bude probíhat 1x týdně (odpoledne od 14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky je stanoven na 200 až 220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace bude věnována odbornému výcviku na dílně a menší část budou tvořit konzultace v učebně s podílem samostudia. Cílem je připravit studenty na závěrečné zkoušky totožné jako mají absolventi denního studia. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi výuční list v oboru a osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště pouze v denní formě vzdělání pro žáky vycházející ze základních škol. Počty absolventů zdaleka nepostačují potřebám praxe. Ze strany zaměstnavatelů je po odbornících s tímto vzděláním enormní poptávka. Přitom se potřeba kvalifikovaných elektrikářů do budoucna bude dále zvyšovat, zejména s nastupujícím rozvojem elektromobilů. Při opravách těchto vozidel budou muset mít mechanici i elektrotechnické vzdělání, protože budou pracovat na elektrických zařízeních s nebezpečným napětím.

Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor i v dálkové formě. Žádost byla podpořena Krajským úřadem v Českých Budějovicích a schválena Ministerstvem školství.

Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola možnost doplnit si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou. Bližší informace ke studiu najdete na ww.soublatna.cz

Aktuální do: 30.04.2019